MERIPHARM GmbH

Eckbergstr. 18  -  D - 76534 Baden-Baden

phone : 0049 7221 7 37 34   -   fax : 0049 7221 7 37 33

leer
 

Bild

 

Ampullen-Bezeichnung                                        D-Potenz       name of substance                                                               (X) -potency
Kabeljau Allergen KERN Sdf. D 6
Käse Allergen KERN Sdf.                           D 4
Käse Allergen KERN Sdf. D 6
KAESE-ALLERGEN KERN SDF. D 6
Kakao = Theobroma cacao D 4
Kakao = Theobroma cacao D 6
Kakao = Theobroma cacao D 30
Kalium aceticum D 6
Kalium-Aluminium-Sulfuricum          D 6
Kalium arsenicosum D 6
Kalium bichromicum D 6
KALIUM BICHROMICUM D 6
KALIUM BICHROMICUM D 8
Kalium bichromicum D 12
KALIUM BICHROMICUM D 12
KALIUM BICHROMICUM D 30
Kalium bromatum                 D 6
Kalium bromatum  D 6
Kalium carbonicum D 6
KALIUM CARBONICUM D 6
Kalium chloratum D 8
KALIUM CHLORATUM  D 12
KALIUM CHLORATUM  D 30
Kalium chloricum D 6
Kalium jodatum D 12
Kalium jodatum D 6
Kalium nitricum           D 6
Kalium nitricum         D 30
Kalium phosphoricum D 6
KALIUM PHOSPHORICUM D 6
KALIUM PHOSPHORICUM D 12
Kalium phosphoricum D 12
Kalium rhodanatum        D 8
Kalium silicium            D 10
Kalium silicium         D 12
Kalium silicium        D 30
Kalium sulfuricum D 6
KALIUM SULFURICUM D 6
KALIUM SULFURICUM D 12
Kalium sulfuricum D 12
Kalmia D 12
Kalmus = Calamus aromaticus D 4
Kalorienmessflüßigkeit D 6
Kamel- und menschliche Epithelien D 6
Kapokstaub D 6
KARIES NOS.
D 4
KARIES NOS.
D 8
Karies Nos. D 10
Karpfen Allergen KERN Sdf. D 6
Kartoffel Allergen KERN Sdf. D 6
KATARRHALISCHE MISCHFLORA NOS. D 4
KATARRHALISCHE MISCHFLORA NOS. D 5
KATARRHALISCHE MISCHFLORA NOS. D 30
KATZENHAARE-ALLERGEN SDF. D 6
Katzenhaare-Allergen Sdf.  D 12
Katzenhaare-Allergen Sdf.  D 30
KERATOCONJUNCTIVITIS EPIDEMICA NOS. D 2
Kerosin Sdf.   D 6
KEROSIN SDF. D 6
KI    1 N  =  METHOXYCHLOR  D 10
KI    1 N  =  METHOXYCHLOR  D 12
KI    1 N  =  METHOXYCHLOR  D 30
KI    2 N  =  LINDAN  D 30
KI    2 N  =  Lindan  D 400
KI    3 N  =  PARATHION = E 605  D 8
KI    3 N  =  PARATHION = E 605  D 12
KI    3 N  =  PARATHION = E 605  D 30
KI    4 N  =  BROMOPHOS D 12
KI    5 N  =  PYRETHRUM  D 30
KI    6 N  =  Dinitrokresol ( DNOC )  D 6
KI    6 N  =  DINITROKRESOL ( DNOC )   D 6
KI    6 N  =  DINITROKRESOL ( DNOC )   D 8
KI    6 N  =  DINITROKRESOL ( DNOC )   D 10
KI    6 N  =  DINITROKRESOL ( DNOC )   D 12
KI    7 N  =  DIELDRIN D 12
KI    7 N  =  DIELDRIN D 15
KI    8 N  =  Diazinon  D 6
KI    8 N  =  DIAZINON  D 6
KI    8 N  =  DIAZINON  D 8
KI    8 N  =  Diazinon D 200
KI    9 N  =  Dichlorvos   D 6
KI    9 N  =  DICHLORVOS   D 10
KI    9 N  =  DICHLORVOS   D 12
KI    9 N  =  Dichlorvos   D 200
KI  11 N  =  PENTACHLORPHENOL = PCP   D 8
KI  11 N  =  PENTACHLORPHENOL = PCP   D 12
KI  11 N  =  PENTACHLORPHENOL = PCP   D 15
KI  11 N  =  PENTACHLORPHENOL = PCP   D 30
KI  12 N  =  CAPTAN   D 10
KI  12 N  =  CAPTAN   D 12
KI  12 N  =  CAPTAN   D 15
KI  12 N  =  Captan D 200
KI  13 N  =  MCPA D 6
KI  13 N  =  MCPA D 6
KI  13 N  =  MCPA  D 8
KI  13 N  =  MCPA D 12
KI  13 N  =  MCPA  D 200
KI  14 N  =  2,4,5-TRICHLORESSIGSÄURE  D 12
KI  15 N  =  PARAQUAT  D 10
KI  15 N  =  PARAQUAT  D 12
KI  15 N  =  PARAQUAT  D 15
KI  16 N  =  CAMPHECHLOR  D 15
KI  16 N  =  CAMPHECHLOR  D 30
KI  16 N  =  Camphechlor D 200
KI  17 N  =  AMITROL   D 6
KI  17 N  =  Amitrol D 8
KI  17 N  =  AMITROL   D 12
KI  17 N  =  AMITROL   D 15
KI  17 N  =  Amitrol D 200
KI  18 N  =  Hexachlorbenzol D 10
KI  18 N  =  HEXACHLORBENZOL   D 12
KI  18 N  =  HEXACHLORBENZOL   D 15
KI  19 N  =  HEPTACHLOR   D 30
KI  20 N  =  ENDOSULFAN  D 6
KI  20 N  =  Endosulfan D 200
KI  21 N  =  ATRAZIN  D 8
KI  21 N  =  ATRAZIN  D 10
KI  21 N  =  ATRAZIN  D 12
KI  21 N  =  ATRAZIN  D 15
KI  22 N  =  MANEB  D 8
KI  22 N  =  MANEB  D 12
KI  22 N  =  MANEB  D 15
KI  22 N  =  Maneb  D 200
KI  23 N  =  ALDICARB D 8
KI  23 N  =  Aldicarb D 8/10/15
KI  24 N  =  Chlorcholinchlorid = Chlormequat D 6
KI  24 N  =  CHLORCHOLINCHLORID = CHLORMEQUAT D 8
KI  24 N  =  CHLORCHOLINCHLORID = CHLORMEQUAT D 10
KI  24 N  =  CHLORCHOLINCHLORID = CHLORMEQUAT D 12
KI  25 N  =  Deiquat D 6
KI  25 N  =  DEIQUAT  D 8
KIEFERHÖLENCYSTE NOS.  D 4
Kieferhölencyste Nos.  D 6
KIEFERHÖLENCYSTE NOS.  D 10
KIEFERHÖLENCYSTE NOS.  D 12
KIEFERHÖLENCYSTE NOS.  D 15
KIEFERHÖLENCYSTE NOS.  D 30
KIEFRHÖLENPOLYP NOS.  D 5
Kieferhöhlenpolyp Nos.  D 6
KIEFRHÖLENPOLYP NOS.  D 6
KIEFRHÖLENPOLYP NOS.  D 8
KIEFRHÖLENPOLYP NOS.  D 12
KIEFRHÖLENPOLYP NOS.  D 15
KIEFRHÖLENPOLYP NOS.  D 30
Kiefernholzstaub D 6
KIEFROSTITIS NOS.  D 60
Kieferpollen D 6
Kirschen sauer Sdf.                 D 6
Kirschen süß Sdf.                   D 6
KIRSCHEN SÜSS SDF.  D 6
Klebsiella pneumoniae Nos. Sdf. D 4
KLEBSIELLA PNEUMONIAE NOS. SDF.  D 4
KLEBSIELLA PNEUMONIAE NOS. SDF.  D 5
Klebsiella pneumoniae Nos. Sdf. D 6
Klebsiella pneumoniae Nos. Sdf. D 8
KLEBSIELLA PNEUMONIAE NOS. SDF.  D 10
KLEBSIELLA PNEUMONIAE NOS. SDF.  D 12
KLEBSIELLA PNEUMONIAE NOS. SDF.  D 15
KLEBSIELLA PNEUMONIAE NOS. SDF.  D 30
KLEBSIELLA PNEUMONIAE NOS. SDF.  D 200
Kleepollen D 6
Kniegelenkerguss, seröser Nos. D 6
KNIEGELENKERGUSS SERÖSER NOS.  D 12
KNIEGELENKERGUSS SERÖSER NOS.  D 30
Kniegelenkerguss, seröser Nos. D 200
KNOBLAUCH Allium sativum  D 6
Kollagen Sdf.                            D 6
Koriander = Coriandrum sativum  D 6
Koriander = Coriandrum sativum  D 12
KOREANDER = CORIANDRUM  D 12
Krabben-Allergen Kern Sdf.   D 6
Krabben-Allergen Kern Sdf.           D 12
Kreatinum D 6
Kreatinum D 8
Kreatinum D 12
Kreatinum D 30
KREATININUM  D 6
KREATININUM  D 8
KREATININUM  D 10
KREATININUM  D 12
KREATININUM  D 15
KREATININUM  D 30
Kreatininum D 15
Kreatininum D 200
Kreosotum D 6
Kreosotum D 12
Kümmel = Carum carvi D 6
Kuhmilch Allergen Kern Sdf. D 12
Kuhmilch Allergen Kern Sdf.            D 30
Kuhmilch Allergen Kern Sdf.         D 200
Kunstseide D 6
Kupferamalgam D 6
Kupferamalgam D 12
Kürbissamen = Cucurbita pepo D 4